Faculty and Staff | Shizuoka University Faculty of Science, Graduate School of Science

Faculty and Staff

Faculty and Staff

 

The room no. prefixes indicate the buildings in which there are located as follows: “K, ” represents the Kyotsu Kyoiku Building, “S” represents the Sogo Kenkyu Building, “R” represents the Radiochemistry Research Institute building, “I” represents the Idenshi Jikken building, and other prefixes represent the Rigakubu Building.

Mathematics

Title Name Room # E-mail
Prof. ASASHIBA Hideto C615 asashiba.hideto★
Prof. SUZUKI Nobu-Yuki C601 suzuki.nobuyuki★
Prof. MORI Izuru C511 mori.izuru★
Associate Prof. KUMURA Hironori C603 kumura.hironori★
Associate Prof. HOSAKA Tetsuya C606 hosaka.tetsuya★
Associate Prof. YORIOKA Teruyuki C616 yorioka★
Lecturer KIMURA Kyouko C604 kimura.kyoko.a★
Prof. TANAKA Naoki C602 tanaka.naoki★
Prof. MATSUMOTO Toshitaka C510 matsumoto.toshitaka★
Lecturer YOKOYAMA Misako C614 smmyoko★
Lecturer ADACHI Masanori C613 adachi.masanori★
Office Assistant OISHI Wakako C608

★=

Physics

Title Name Room #
Prof. MATSUYAMA Akihiko K,C414
Prof. TOMITA Makoto A510
Prof. SATO Shin-ichi K,D203
Prof. SUZUKI Junji A502
Prof. MATSUMOTO Masashige A501
Prof. TSUCHIYA Asato A401
Associate Prof. KAKI Kaori A405
Lecturer. MORITA Takeshi A402
Asst. Prof. YUGE Tatsuro A505
Prof. MIENO Tetsu A408
Prof. YAMAZAKI Masahito A410
Associate Prof. SHIMADA Daisuke A407
Associate Prof. EBIHARA Takao A512
Associate Prof. OKA Toshihiko A411
Associate Prof. BANDO Kazuki A511
Office Assistant MURAMATSU Mika A507

 

Chemistry

Title Name Room # E-mail
Prof. URITANI Masahiro A312 uritani.masahiro★
Prof. SAKAMOTO Kenkichi B301 sakamoto.kenkichi★
Prof. OKABAYASHI Toshiaki S,504 okabayashi.toshiaki★
Prof. YAMAMOTO Ayumu A311 yamamoto.ayumu★
Associate Prof. Kawai Shinnosuke B302 kawai.shinnosuke★
Associate Prof. MATSUMOTO Yoshiteru S,512 matsumoto.yoshiteru★
Associate Prof. OYOSHI Takanori A310 oyoshi.takanori★
Lecturer. MORIYA Makoto S,503 moriya.makoto★
Prof. KOBAYASHI Kenji S,514 kobayashi.kenji.a★
Prof. KONDO Mitsuru S,501 kondo.mitsuru★
Prof. SEKINE Rika A302 sekine.rika★
Associate Prof. KATO Chika A307 kato.chika★
Associate Prof. YAMANAKA Masamichi B311 yamanaka.masamichi★
Associate Prof. TSUKADA Naofumi B312 tsukada.naofumi★
Lecturer. NISHINA Naoko B307 nishina.naoko★
Office Assistant TSURUTA Keiko A303

★=

Biological Science

Title Name Room # E-mail
Associate Prof. KOZAKI Akiko S,701 kozaki.akiko★
Associate Prof. AMANO Toyoki S,721 amano.toyoki★
Associate Prof. TOKUOKA Toru A517 tokuoka.toru★
Associate Prof. AWAI Koichiro S,713 awai.koichiro★
Lecturer NARIKAWA Rei S,714 narikawa.rei★
Prof. YAMAUCHI Kiyoshi S,602 yamauchi.kiyoshi★
Prof. FUJIWARA Taketomo S,614 fujiwara.taketomo★
Prof. TAKEUCHI Hiro-aki A612 takeuchi.hiroaki★
Prof. SUZUKI Masakazu A616 suzuki.masakazu★
Associate Prof. ISHIHARA Akinori S,601 ishihara.akinori★
Lecturer OKADA Reiko S,312 okada.reiko★
Prof. SHIOJIRI Nobuyoshi A611 shiojiri.nobuyoshi★
Prof. USHIMARU Takashi S,702 ushimaru.takashi★
Prof. TOKUMOTO Toshinobu S,625 tokumoto.toshinobu★
Associate Prof. DOURA Hideo I,201 dora.hideo★
Lecturer KOIKE Toru A610 koike.toru★
Office Assistant SUGIMOTO Katsumi A606

★=

Geosciences

Title Name Room # E-mail
Prof. MORISHITA Yuichi C401 morishita.yuichi★
Prof. KAWAMOTO Tatsuhiko S,313 kawamoto.tatsuhiko★
Associate Prof. ISHIBASHI Hidemi K,C310 ishibashi.hidemi★
Associate Prof. IKUTA Ryouya S,314 ikuta.ryoya★
Associate Prof. TASAKA Miki S,321 tasaka.miki★
Lecturer HIRAUCHI Kenichi K,C602 hirauchi.kenichi★
Lecturer MITSUI Yuta K,C604 mit★
Prof. TSUKAGOSHI Akira C501 tsukagoshi.akira★
Prof. KITAMURA Akihisa K,C311 kitamura.akihisa★
Prof. SATO Shin’ichi C410 sato.shinichi.c★
Prof. KIMURA Hiroyuki K,C313 kimura.hiroyuki★
Associate Prof. SUZUKI Yutaro C502 suzuki.yutaro★
Associate Prof. SOHRIN Rumi C411 sohrin.rumi★
Asst. Prof. KUBO Atsushi K,C605 kubo.atsushi★
Office Assistant Ochi Mako C503
MORI Hideki C406

★=

Creative Science Course

Title Name Room # E-mail
Associate Prof. KUSAKABE Makoto S,301 kusakabe.makoto★
Associate Prof. Dur Gael K,C322 dur.gael★
Associate Prof. Diego Alejandro Mejia-Guzman C301 diego.mejia★
Office Assistant SHIBAMOTO Fumiaki D3F

Center for Radioscience Education and Research

Title Name Room # E-mail
Associate Prof. OYA Yasuhisa A202 oya.yasuhisa★
Lecturer CHIKADA Takumi A204 chikada.takumi★
Associate Prof. YANAGA Makoto A201 yanaga.makoto★
Office Assistant YAMAGUCHI Mieko A203
MIYAZAWA Toshiyoshi S,613


★=

Professor Emeritus

(Year Retired in descending order :2007/06/08)

Name Retired Year
ISHII, Tadashi 1982
SHIMOMURA, Michio 1987
FUJIHARA, Yasuna 1987
KATAYAMA, Hajime 1988
SHIBATA, Shuzo 1988
NAGASAWA, Keinosuke 1988
UMEZAWA, Toshio 1991
HATAE, Itsuhachiro 1991
TSUCHI, Ryuichi 1992
KONDO, Ryoji 1995
NAKAYAMA, Kiyoshi 1995
OKUMURA, Yasuaki 1996
FUKUSHIMA, Kunio 1996
YONEDA, Yoshiaki 1996
OKADA, Hakuyu 1997
HASEGAWA, Kunihiko 1997
YONEYAMA, Toru 1997
HOTTA, Akio 1998
OHTA, Yoshihiko 1999
KOJIMA, Hideo 1999
UTSUNO, Shunji 2001
ONUMA, Shigeki 2001
KURODA, Naoshi 2001
IKEYA, Noriyuki 2004
ISHIKAWA, Katsutoshi 2005
SAKURAI, Atsushi 2006
SUZUKI, Takehiko 2006
SATO, Hiroki 2007
YAMAGIWA, Keiichiro 2007
TANIMOTO, Mitsutoshi 2007
AIHARA, Junichi 2007
MATSUDA,Minoru 2008
ASANO,Tsutomu 2008
ISHIDATE,Takeo 2008
IRIKAWA,Hajime 2008
NIITSUMA,Nobuaki 2008
SUGANUMA,Hideo 2009
CHIBA,Keiko 2010
SAEKI,Koichi 2010
KOYAMA,Akira 2011
MASUZAWA Takehiro 2011
KANO Ken-ichi 2013
SATOMURA Mikio 2013
SHIOI Yuzo 2013
SUZUKI Yoshimi 2013
MURAI Hisao 2014
TANAKA Shigeyasu 2014
WADA Hideki 2014
OKUNO Kenji 2014
AOYAMA Shogo 2015
MASUDA Toshiaki 2017
KATO Kenji 2017